Activitats

L'entitat realitza i promou diverses activitats al llarg de l'any, algunes dirigides a les nostres entitats, d'altres als monitors i monitores, i també algunes centrades en l'activitat de muntanya i la natura.
Les que més destaquen són el campament Azimut, la Trobada de monitors i el curs de monitors.


El Campament Azimut

Un cop l'any, el segon cap de setmana de maig, es celebra el Campament Azimut. És un campament conjunt de totes les entitats del Moviment Azimut, que amb les seves seccions Infantils/Juvenils/Iniciació/Familiars, conviuen tots plegats en un espai de muntanya (molt sovint el Refugi d'Erols).
El campament té com a objectius fomentar la relació entre les diferents entitats a nivell dels infants i joves, i evidentment entre monitors. Al llarg del cap de setmana, es realitzen activitats conjuntes, organitzades de manera coordinada entre les diferents entitats assistents i amb tots els infants, joves i monitors barrejats en un gran grup.


La Trobada de Monitors

Amb caràcter bianual, realitzem la Trobada de Monitors, en la que els diferents monitors i monitores de les entitats tenen l'oportunitat de crear llaços entre ells i entre els seus grups, però sobretot es crea el context per a l'intercanvi d'experiències, les taules rodones dels temes que preocupen, l'aprenentatge mutu i en ocasions fins hi tot es planta la llavor de futurs projectes.
La trobada es realitza en llocs i moments diferents, en funció de les necessitats de cada moment, ha estat tant d'un sol dia a la seu d'una entitat, com de cap de setmana al Refugi d'Erols.


El curs de monitors

El moviment Azimut, organitza conjuntament amb l'Escola Educa, un curs de monitor de lleure amb una forta càrrega lectiva enfocada a l'excursionisme i la muntanya. És un curs oficial, que dota als participants que el realitzen sencer(teoria, practiques i memòria) del títol de monitor de lleure expedit per la Generalitat de Catalunya. La particularitat, és que part de les hores de teoria, s'enfoquen al coneixements de muntanya, natura i activitats que més necessiten els monitors d'una entitat excursionista.


Altres

A més a més, al llarg de l'any es realitzen trobades d'escaladors o cursos de plantes remeiers al Refugi d'Erols entre d'altres, monogràfics de cap de setmana per aprofundir en tècniques de muntanya i trobades entre entitats en el transcurs de les seves activitats.