Entitats


El Moviment Azimut és una associació d'entitats, que tenen secció Infantil / Juvenil / d'Iniciació / Familiar dins el món de l'excursionisme, que a la vegada formen part de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i que entenen el lleure com la manera d'introduir els infants i joves a la muntanya.

Els nostres socis per tant, són entitats, però es consideren membres del Moviment Azimut, tots els socis i sòcies de les entitats que en formen part. Actualment, les entitats que són sòcies d'Azimut, són les següents:

AE Muntanya